Raisa

Aquarian Avatar: tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja, TAIYO-ohjaaja, emotionaalisen prosessoinnin ja tunnetaitojen sekä sieluinitiaatioiden fasilitoija, sovittelija. OTM (kansainvälinen oikeus ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu); CIDESCO-kosmetologi.

Sinussa ei ole mitään korjattavaa. Riität juuri sellaisena kuin olet. Miltä elämäsi tuntuisi ja näyttäisi, jos eläisit tästä kokemuksesta käsin? Mitä jos toisit kaikki itsesi palaset kotiin?

Raisa Uljas on opiskellut ja harjoittanut TAIYOa Sensei Singhin opetuksessa vuodesta 2016 lähtien. Raisa sai lajin opetusluvan Grand Master Hong Hulta helmikuussa 2020 ja on ollut hänen ohjauksessaan kesästä 2020 lähtien. Tämän lisäksi Raisa on opiskellut trans-himalajalaisia opetuksia Taki’h Dhyandeepa Antigonin, Jon Darrall-Rew’n ja Bruce Lyonin ohjauksessa vuodesta 2019. Raisa valmistuu tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaajaksi kesäkuussa 2022. Kehoterapeuttisten menetelmien lisäksi hän soveltaa työssään transaktioanalyysia, joka on syvästi persoonallisuutta integroiva psykoanalyysin muoto. Raisa tukee ihmisen kokonaiseksi tulemista myös fasilitoimalla tunnetaitoja ja emotionaalista prosessointia sekä persoonallisuuden ja ihmisen olemuksen eri arkkityyppisten laatujen integrointia terapeuttisin ja meditatiivisin menetelmin.  Hän tarjoaa sovittelupalvelua heille, jotka haluavat kohdata ja selvittää konfliktinsa turvallisessa, luottamuksellisessa ja elämänenergiaa lisäävässä tilassa ja ovat valmiita sovittelun tuomaan elämänmuutokseen. Raisa on sitoutunut vapauteen ja rauhaan kaikilla olemisen tasoilla. 

Sähköposti: raisa.uljas(at)gmail.com

Instagram: @aquarianavatar

Facebook: @AquarianAvatar